Да запазим гората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2152С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 21651.00 Първа: 20.09.2021
Втора: 20.09.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2150 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30353.00 Първа: 30.08.2021
Втора: 30.08.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30288.00 Първа: 30.08.2021
Втора: 30.08.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34814.00 Първа: 30.08.2021
Втора: 30.08.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2142 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5561.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2141 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7580.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44836.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20257.00 Първа: 16.03.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2138С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 325.00 Първа: 12.03.2021