Да запазим гората!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-15 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12225.00 Първа: 21.01.2022
Втора: 21.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-14 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2650.00 Първа: 25.01.2022
Втора: 25.01.2022