Да запазим гората!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2866.00 Първа: 02.11.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3671.00 Първа: 12.10.2021
Втора: 12.10.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2797.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4004.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021