Да запазим гората!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-16 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5615.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11226.00 Първа: 22.02.2022
Втора: 01.03.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-15 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12225.00 Първа: 21.01.2022
Втора: 21.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-14 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2650.00 Първа: 25.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6994.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9462.00 Първа: 07.01.2022
Втора: 07.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2150-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10124.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2149-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8266.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2147-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7662.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 13.01.2022