Да запазим гората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2146 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 74083.00 Първа: 17.06.2021
Втора: 17.06.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2145 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 66119.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2144 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 112141.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2143 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 39451.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2107Д Статус: Отказана
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 291795.00 Първа: 15.04.2021
Втора: 15.04.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59565.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29822.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2131 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33273.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51081.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 89370.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2137 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42344.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2136 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50209.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2135 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34047.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 85295.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42108.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24563.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35190.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21082.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23781.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27162.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54607.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60307.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 136061.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18954.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21642.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31245.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32450.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 48337.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 49941.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 68123.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 69080.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 116706.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14822.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16084.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25391.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 41108.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 70777.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 115463.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25740.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020