Да запазим гората!

Обявления

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАДПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА дейности в горски територии - товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен склад

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ (25,01,2022)