Да запазим гората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2237 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15182.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1076.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32444.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16276.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2225М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26694.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 12.04.2022

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2224М Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57536.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 12.04.2022