Да запазим гората!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2225М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 100213.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2224М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 205918.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021