Да запазим гората!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-9 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9334.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5327.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-7 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9869.00 Първа: 16.12.2021
Втора: 16.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-6 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3261.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7763.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-4 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8493.00 Първа: 13.12.2021
Втора: 13.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10613.00 Първа: 10.12.2021
Втора: 10.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9473.00 Първа: 08.12.2021
Втора: 08.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2153-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10764.00 Първа: 07.12.2021
Втора: 07.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6676.00 Първа: 02.12.2021
Втора: 02.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2866.00 Първа: 02.11.2021
Втора: 02.11.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3671.00 Първа: 12.10.2021
Втора: 12.10.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2797.00 Първа: 21.09.2021
Втора: 21.09.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2139-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4004.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021