Да запазим гората!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2424-Е-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15464.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17259.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2419Е-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10402.00 Първа: 15.03.2024
Втора: 15.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2424-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44653.00 Първа: 12.03.2024
Втора: 12.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2421-Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13919.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2419Е-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42260.00 Първа: 08.03.2024
Втора: 08.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-E-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15588.00 Първа: 20.02.2024
Втора: 20.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-E-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17430.00 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17143.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-E-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20878.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20915.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420-Е-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19779.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2420E-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24884.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2316-I-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3379.00 Първа: 22.01.2024
Втора: 22.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2311-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 12962.00 Първа: 05.01.2024
Втора: 05.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2336-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8637.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2330-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 31385.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024