Да запазим гората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2441 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50663.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2436 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17245.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2435 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16455.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2434 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 0.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2433 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18600.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2432 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 41811.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2431 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38630.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14205.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38532.00 Първа: 31.01.2024
Втора: 31.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2428 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43588.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18679.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24491.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17901.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19280.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33119.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35293.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33582.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2440МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26976.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2439МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 129018.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2438МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 122027.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024