Да запазим гората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2232 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46545.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2231 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20729.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2229 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27647.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2227 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 35189.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2226 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12867.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15044.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2222 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30802.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2221 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18992.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2220 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 39401.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2217 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12748.00 Първа: 22.12.2021
Втора: 22.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2216 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14012.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24231.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2214 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30417.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15036.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42820.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27478.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 37846.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 52041.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 35742.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 45174.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 99492.00 Първа: 21.12.2021
Втора: 21.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2230М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 34582.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2228М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 47956.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2206М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 24139.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2219М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 45168.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2218М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 63142.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2205М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 27102.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2203М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 46978.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2213М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 86952.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2207М Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 123728.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2146 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 74083.00 Първа: 17.06.2021
Втора: 17.06.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2145 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 66119.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2144 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 112141.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2143 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 39451.00 Първа: 13.07.2021
Втора: 13.07.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2107Д Статус: Отказана
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 291795.00 Първа: 15.04.2021
Втора: 15.04.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59565.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29822.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2131 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33273.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51081.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 89370.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2137 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42344.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2136 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50209.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2135 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34047.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 85295.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42108.00 Първа: 19.02.2021

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24563.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35190.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21082.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23781.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27162.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54607.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60307.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 136061.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18954.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21642.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31245.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32450.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 48337.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 49941.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 68123.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 69080.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 116706.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14822.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16084.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25391.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 41108.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 70777.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 115463.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020

ДГС Гоце Делчев

Обект: 2101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25740.00 Първа: 14.12.2020
Втора: 14.12.2020