Да запазим гората!

Обявления

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА, ОБОСОБЕНА В ПАРТИДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА, ОБОСОБЕНА В ПАРТИДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

ОБЕКТ 2333-11

ОБЕКТ 2333-12

ПРОТОКОЛ 2333-11

ПРОТОКОЛ 2333-12