Да запазим гората!

Обявления

ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА, ОБОСОБЕНА В ПАРТИДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА, ОБОСОБЕНА В ПАРТИДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ