Да запазим гората!

Конкурси

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАДОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА дейности в горски територии - товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен склад

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ(16.03.2022)

ПРОТОКОЛ (05.04.2022)

ЗАПОВЕД (05.04.2022)

ДОГОВОР (28.04.2022)